Server Mobile Game Elora's Raid

Server Mobile Game Elora's Raid
+ Thể loại thẻ bài đấu tướng chiến thuật đầy đủ Android, IOS
+ Phiên bản mới nhất 5 hệ Nữ Oa, Đắc Kỷ, Tôn Ngộ Không
+ Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn chỉnh sửa game cơ bản