Server Mobile Game Thần Khúc

Server Mobile Game Thần Khúc
+ Tiên hiệp nhập vai trên mobile với nhiều tính năng cực chất đầy đủ Android, IOS
+ Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn chỉnh sửa game cơ bản