Thanh Toán Game

✫ VietcomBank: Chuyển khoản ngân hàng Vietcombank
+ Chủ TK: VO VAN TOAN
+ Số TK: 0051000501588
+ Chi nhánh: Quy Nhơn - Bình Định
✫ MoMo: Thanh toán bằng ví điện tử MoMo
+ Chủ TK: VO VAN TOAN
+ Link thanh toán: Thanh toán ngay
* Nhấp vào thanh toán ngay để thanh toán qua MoMo
✫ ZaloPay: Thanh toán bằng ví điện tử ZaloPay
+ Chủ TK: VO VAN TOAN
+ Số ĐT: Liên hệ Fanpage
* Liên hệ Fanpage để thanh toán qua ZaloPay
✫ Binance.Com: Thanh toán bằng tiền mã hóa (Bitcoin, USDT...)
+ Name: VO VAN TOAN
+ Email: netdevgame@gmail.com
* Thích hợp với khách hàng ở nước ngoài