Thanh Toán Game

✫ VietcomBank: Chuyển khoản ngân hàng Vietcombank
+ Chủ TK: VO VAN TOAN
+ Số TK: 0051000501588
* Thanh toán nhanh chóng qua ngân hàng nội địa
✫ MoMo: Thanh toán bằng ví điện tử MoMo
+ Chủ TK: VO VAN TOAN
+ Link thanh toán: Thanh toán ngay
* Nhấp vào thanh toán ngay để thanh toán qua MoMo
✫ ZaloPay: Thanh toán bằng ví điện tử ZaloPay
+ Chủ TK: VO VAN TOAN
+ Số ĐT: Liên hệ Fanpage
* Liên hệ Fanpage để thanh toán qua ZaloPay
✫ PayPal: Thanh toán qua cổng quốc tế PayPal
+ Name: VO VAN TOAN
+ Email: netdevgame@gmail.com
* Thích hợp với những khách hàng ở nước ngoài