Server Mobile Game MU Diablo

Server Mobile Game MU Diablo
+ Thể loại game kế thừa những tính năng vượt trội và quen thuộc của huyền thoại MU
+ Với nhiều tính năng phong phú và hoạt động hấp dẫn lôi cuốn người chơi
+ Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website full API, hướng dẫn chỉnh sửa và quản lý game cơ bản